PRIVACYVERKLARING

Tjar verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met wet- en regelgeving en respecteert de privacy van al haar klanten en gebruikers van haar website. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke (persoons)gegevens wij verzamelen en verwerkt en voor welke doeleinden wij dit doen.

Verwerking van Persoonsgegevens
Wij verwerken de aan ons door klanten en relaties verstrekte persoonlijke informatie (“Persoonsgegevens”) en bedrijfsinformatie, alsmede data verkregen vanuit bezoek en gebruik van deze website.

De Persoonsgegevens die (kunnen) worden verzameld zijn voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en betalingsgegevens.

Persoonsgegevens (kunnen) worden verzameld bij het aangaan van een klantrelatie, contact met de klantenservice en het opvragen van informatie. Wij behandelen de Persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig.

Waar gebruiken wij jouw Persoonsgegevens voor?
Wij gebruiken de verzamelde Persoonsgegevens voor:
(i) de uitvoering van jouw bestelling en het onderhouden van klantcontact;
(ii) het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
(iii) het beantwoorden van vragen en het in behandeling nemen van klachten, en
(iv) intern beheer en administratie.

Bewaren en beveiligen van jouw Persoonsgegevens
Wij bewaren de Persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van bovengenoemde (gebruiks)doelen en wij houden ons ook aan de wettelijke bewaartermijnen.

Ook hebben wij zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen.
Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot enige persoonlijke of bedrijfsinformatie die wij verwerken.

Nieuwsbrief
Het is mogelijk om je in te schrijven op onze nieuwsbrief.
Hierdoor ontvang je [maandelijks] een e-mail met informatie, nieuws en ontwikkelingen over onze producten en ons bedrijf. Op elk moment kan je via de afmeldlink in de mailing de inschrijving op de nieuwsbrief stoppen.

Jouw rechten
Wanneer wij jouw Persoonsgegevens verwerken, heb je (in bepaalde omstandigheden) het recht om inzage, rectificatie en wissing van jouw Persoonsgegevens te vragen en het recht om de verwerking te beperken. Daarnaast heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw Persoonsgegevens en het recht om jouw gegevens over te dragen.

De toestemming om jouw Persoonsgegeven te verwerken, kan je altijd intrekken. Het intrekken van jouw toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór het moment van intrekking daarvan. Tot slot heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Voor vragen of klachten over bovengenoemde rechten of ons privacy beleid kan je altijd contact met ons opnemen via hello@tjarcarewear.com

Met wie delen we jouw Persoonsgegevens?

Wij zullen jouw Persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hiervoor beschreven doelen voor het gebruik van jouw Persoonsgegevens. Denk daarbij aan de bezorgdiensten, onze ICT partner en de betaaldienst. Wij zorgen er voor dat wij met deze partijen afspraken maken over het gebruik van jouw Persoonsgegevens om e veiligheid van jouw Persoonsgegevens te waarborgen.

Wij zullen jouw Persoonsgegevens alleen doorgeven indien wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak. In overige gevallen zullen wij jouw Persoonsgegevens nooit aan derden verstrekken en/of verkopen zonder jouw toestemming. Jouw Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden.

Links
Op onze website zie je mogelijk een aantal links naar andere websites van organisaties.
Wij kunnen geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van jouw gegevens door die organisaties.
Wij raden dan ook aan om het privacy beleid van de betreffende organisaties te raadplegen.

Wijzigingen op deze privacyverklaring 
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het is dan ook verstandig om geregeld via deze website de privacyverklaring te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte blijft.

Versie: mei 2020

COOKIE STATEMENT

Wat is een cookie?
Deze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat door een internetpagina op jouw computer, tablet of smartphone wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Wij gebruiken cookies om de website beter te laten functioneren en het gebruik daarvan te monitoren, door middel van het bijhouden van bezoekersaantallen en tijdstippen en de gemiddelde tijdsduur op een pagina. Deze data wordt alleen geaggregeerd verwerkt en zijn niet te herleiden tot een pc of individu. Hieronder treft je de categorieën cookies die geplaatst worden door ons en hun functionaliteit.

Functionele cookies
Met behulp van functionele cookies kunnen wij de website naar behoren laten functioneren. Zonder deze cookies werkt de website niet optimaal. Denk daarbij aan het onthouden van informatie die je invult over verschillende pagina’s, het opslaan van voorkeuren en inloggegevens en het uitlezen van jouw browserinstellingen voor het goed tonen van de website. Voor het plaatsen van deze strikt noodzakelijke cookies is jouw toestemming niet nodig. Functionele cookies kan je verwijderen via de instellingen van jouw browser.

Analytische cookies
Met behulp van analytische cookies kunnen wij bijhouden en meten welke onderdelen van de website het best bezocht worden. Van de informatie (bezoekersaantallen, gemiddelde tijdsduur, populaire pagina’s en onderwerpen etc.) die wordt verzameld, worden statistieken gemaakt. Aan de hand van deze statistieken wordt onze website geoptimaliseerd en de inhoud en navigatie daarvan zo gebruiksvriendelijk mogelijk gemaakt. De statistieken zijn niet te herleiden tot personen.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering 
Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

Versie: mei 2020